W tym roku uchwalił 240 ustaw, czyli o siedem mniej niż w 2009 roku, obradował 69 dni i odbył 23 posiedzenia plenarne. Wielu posłów zamieniło fotele przy Wiejskiej na miejsca w Parlamencie Europejskim, samorządzie lub innych instytucjach, część zginęła w katastrofie lotniczej 10 kwietnia.

Najlepsi posłowie

Najbardziej sumiennym posłem okazał się Artur Dunin z PO, którego obecność w czasie głosowań wyniosła 99,82 procent. Prawie zawsze w głosowaniach uczestniczyli wicemarszałek Stefan Niesiołowski i aktor Tadeusz Ross (po 99 proc.). Na wagarach parlamentarnych najczęściej przebywał poseł Waldemar Pawlak, którego zapewne pochłonęło szefowanie Ministerstwu Gospodarki (35,1 proc.). Do mniej sumiennych posłów należą także minister Aleksander Grad (42,2 proc.) oraz posłanka Anita Błochowiak (46,2 proc.). Na co drugim głosowaniu nie było zajętego happeningami posła Janusza Palikota.

Najdociekliwszym posłem był Andrzej Szlachta z PiS, który złożył 1079 interpelacji poselskich. Za nim plasuje się Anna Sobecka (PiS) z 1030 interpelacjami. Najczęściej zadawał pytania władzy wykonawczej poseł Jarosław Matwiejuk z SLD. Najczęściej podpisywał się pod projektami ustaw Józef Rojek z PiS.

Istotne ustawy

Z ważnych ustaw przyjętych przez Sejm w tym roku należy wymienić ustawę o finansach publicznych. Miała ona na celu obniżenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi, obniżenie deficytu sektora finansów publicznych poprzez wprowadzenie wydatkowej reguły dyscyplinującej. Ustawa wprowadziła także zakaz łączenia emerytury z pracą dla osób, które osiągnęły właściwy wiek i mają uprawnienia do tego świadczenia.

Na ostatnim posiedzeniu posłowie uchwalili ustawę, która ma charakter przełomowy, gdyż może zmienić sposób załatwiania spraw w urzędach. Chodzi o wprowadzenie zasad odpowiedzialności odszkodowawczej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Wszystkich nas także dotyczy ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Mimo że wchodzi ona w życie dopiero w sierpniu przyszłego roku, a zniesienie obowiązku meldunkowego nastąpi dopiero w 2014 roku, to wpłynie bezpośrednio na nasze obywatelskie obowiązki. Ponadto nowoczesny elektroniczny dowód osobisty bez wątpienia ułatwi załatwianie spraw w urzędach.

Zakaz palenia tytoniu

Opinię publiczną poruszyło uchwalenie dość restrykcyjnej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu, choć nie jest ona tak surowa, jak pierwotnie jej twórcy planowali. Przez nią nie można palić papierosów w lokalach gastronomicznych, na przystankach komunikacji miejskiej, plażach i stadionach.

Sejm podejmował też działania antykryzysowe i sam znalazł się w kryzysie po wypadku samolotu prezydenckiego.

Najbardziej kompetentnym posłem był Jerzy Kozdroń z PO, który 44 razy przedstawiał i pilotował nowe ustawy i 23 razy reprezentował marszałka Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jednak najczęściej bronił tamże stanowiska marszałka poseł PiS Andrzej Szarama (37 wystąpień).

240 ustaw uchwalił Sejm na dwudziestu trzech posiedzeniach plenarnych w 2010 roku