Rząd przyjął w tym roku 14 projektów ustaw, które znalazły się w planie legislacyjnym na ten kwartał. To daje 24 proc. realizacji planu legislacyjnego, zgodnie z którym do końca marca ma być przyjętych 58 projektów. W całym pierwszym półroczu ma być przyjętych 95 projektów. W planie znalazł się także projekt budżetu (jako 96 projekt), ale on będzie rozpatrywany w drugiej połowie roku.

W pierwszym półroczu znalazło się też 36 projektów, które rząd oznaczył jako priorytetowe. Rząd ma nad nimi pracować najszybciej.

– Wyróżnione zostały te, które dla Rady Ministrów mają szczególne znaczenie. Oznacza to zobowiązanie ministrów do zorganizowania prac legislacyjnych tak, aby zapewnić skierowanie tych projektów do Sejmu w terminie umożliwiającym ich uchwalenie przez parlament przed końcem kadencji – wyjaśnia Maciej Berek, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Nie oznacza to, że prace nad pozostałymi projektami nie będą prowadzone.

W pierwszym kwartale projektów oznaczonych jako priorytetowe jest 20. Z tego osiem zostało przyjętych przez Radę Ministrów.

Turbo w parlamencie

To, że rządowe projekty priorytetowe przejdą szybszą ścieżkę legislacyjną także w parlamencie, potwierdza podpisana 14 lutego przez prezydenta nowelizacja ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. Dokładnie 4 stycznia 2011 roku projekt tej noweli przyjął rząd. Dziś czeka ona na publikację w Dzienniku Ustaw.

Na szybkie uchwalenie może też liczyć projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Został przyjęty przez rząd na początku stycznia i już jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Zmiany ograniczą możliwość umieszczania produktów, np. w serialach (tzw. produkt placement). Takie przekazy mają być podawane tak, aby widz zorientował się, że ma z nimi do czynienia.

Kolejnym przykładem szybkiej ścieżki legislacyjnej dla priorytetowych projektów są propozycje nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie z nim jednym z warunków kandydowania na ławnika będzie także możliwość prowadzenia w miejscu kandydowania działalności gospodarczej. Rząd przyjął projekt w tej sprawie 11 stycznia. W miniony piątek odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie.

Z listy priorytetowej do Sejmu trafiły już projekt nowelizacji ustawy o państwowych instytucjach filmowych oraz projekt zmian w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Druga z wymienionych noweli ma zlikwidować półroczne plany legislacyjne rządu. Zastąpi je wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów

Ważne zmiany po rządzie

Z rządowego planu legislacyjnego Rada Ministrów przyjęła już projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z nim, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe automatycznie przedłuży umowę ubezpieczenia, a właściciel auta będzie miał nową polisę z innej firmie, to będzie mógł zrezygnować z tej starej.

W styczniu rząd przyjął projekt zmian w ustawie o finansowym wspieraniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Propozycje poszerzają krąg uprawnionych do skorzystania z finansowego wsparcia o jednoosobowe gospodarstwa domowe.