Turysta może złożyć reklamację zawsze, gdy warunki pobytu nie zgadzają się z umową. W oszacowaniu odszkodowania pomoże tabela frankfurcka, która w procentach określa możliwości obniżenia zapłaty za wyjazd.
Turysta, który zakupił wycieczkę w ramach promocji, takich jak np. first minute, także ma prawo reklamować nieudany wyjazd – przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I zachęca do zapoznania się z tabelą frankfurcką, która pomoże każdemu konsumentowi oszacować odszkodowanie.
Podstawową czynnością, która pomoże wyeliminować niemiłe niespodzianki, jest dokładne zapoznanie się z zapisami umowy.