Przedsiębiorca, który ma problemy z terminowym pokrywaniem należności, powinien ustalić z kontrahentem inne zasady zwrotu długu. Może zaproponować rozłożenie spłat w czasie albo inne zabezpieczenie należności.
Z propozycją rat trzeba wystąpić od razu, gdy tylko firma zacznie tracić płynność finansową, nie czekając na wezwanie do zapłaty od wierzyciela. Dłużnik podejmujący negocjacje nie będzie już traktowany tak jak osoba uchylająca się od zapłaty. Może tym samym uniknąć wniesienia przez wierzyciela pozwu o zapłatę do sądu, egzekucji komorniczej, ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz wpisania na listę dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej.

Propozycje dłużnika