W 2009 r. według danych ówczesnej Prokuratury Krajowej na ok. milion przestępstw w Polsce ponad 160 zostało popełnionych z powodu nienawiści rasowej, religijnej itp. Są to takie czyny jak np. propagowanie faszyzmu, pobicia czy nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych.

Zdaniem młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, pełnomocnika komendanta głównego policji ds. ochrony praw człowieka, takich przestępstw było w Polsce prawdopodobnie więcej, bo cudzoziemcy nie zgłaszają ich na policję ze względu na barierę językową czy np. nielegalną pracę w Polsce.

Jak mówił w sobotę Łaszkiewicz, ataki na migrantów to głównie chuligańskie wybryki, popełniane często przez osoby "poszukujące wrażeń". Druga grupa osób, które dokonują tego typu przestępstw to członkowie i sympatycy organizacji np. faszystowskich.

Łaszkiewicz apelował w sobotę do cudzoziemców mieszkających w Polsce, by zgłaszali przestępstwa. Podkreślał, że policja musi zareagować na każde takie zgłoszenie. "To nie jest tak, że policjant będzie wypytywał np. o imię, nazwisko, adres. Jeżeli dzieje się krzywda najważniejsze dla policjanta są dwie rzeczy: co się dzieje i gdzie się dzieje. (...) Jeżeli nie władacie dobrze językiem polskim, każdy policjant zrozumie, jak powiecie "Help me" i podacie nazwę ulicy oraz np. numer najbliższego domu" - powiedział pełnomocnik szefa policji. Zaznaczył też, żeby nie zwlekać z powiadomieniem policji, bo upływ czasu może zatrzeć ślady przestępstwa.

Jak podaje ONZ, na całym świecie jest 214 mln migrantów. Natomiast według danych Urzędu ds. Cudzoziemców za pierwsze półrocze 2010 r., w Polsce przebywa legalnie prawie 96 tys. imigrantów (tyle osób posiada ważne karty pobytu). Z tej liczby najwięcej osób pochodzi z krajów byłego Związku Radzieckiego - prawie 30 tys. obcokrajowców żyjących w Polsce ma obywatelstwo ukraińskie, ponad 13 tys. - rosyjskie (wśród nich ok. 80 proc. to Czeczeni), prawie 9 tys. - białoruskie.

Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne NZ Międzynarodowy Dzień Migrantów obchodzony jest 18 grudnia. Tego dnia, w 1990 r., weszła w życie Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin.

Z tej okazji Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej zorganizowała w Warszawie serię imprez pod hasłem "Sąsiedzi. Warto się poznać". Oprócz spotkania z przedstawicielem policji, odbyły się też m.in. imprezy dla dzieci i dyskusje na temat sytuacji obcokrajowców mieszkających w Polsce.

Wieczorem w klubach Nowy Wspaniały Świat oraz Sen Pszczoły na warszawskiej Pradze zaplanowano koncerty. W repertuarze m.in. pieśni ukraińskie, zagra też rastamański DJ Ras Lipi Man oraz grupa Yoga Terror - warszawski zespół o międzynarodowych korzeniach.