Udzielanie zamówień na systemy informacji prawnej z wolnej ręki jest niedopuszczalne. Tak uważa Urząd Zamówień Publicznych, który w swych zaleceniach rekomenduje wszystkim zamawiającym dokonywanie zakupów w konkurencyjnych procedurach. Zdaniem prezesa UZP również w przypadku aktualizacji programów informacji prawnej nie należy pomijać przetargów.

– Aktualizacja posiadanego systemu jest równoważna pod względem funkcjonalności dostarczeniu nowej aplikacji oraz służy zaspokojeniu tych samych potrzeb zamawiającego. Nabycie aktualizacji jest zatem w istocie zamówieniem udzielanym w przedmiocie zapewnienia zamawiającemu dostępu do aktualnej informacji prawnej i winno podlegać tym samym regułom, którym podlega, nabycie nowego systemu wraz z licencją na korzystanie z niego – wskazuje UZP.

Dysponowanie przez zamawiającego licencją na korzystanie z jednej bazy nie wyklucza według UZP możliwości nabycia licencji na korzystanie z programu konkurencyjnego.

Na tym nie koniec. Zamawiający, którzy mają bezterminową licencję na korzystanie z jednej bazy w przypadku udzielania zamówienia na dostęp do aktualnej informacji prawnej muszą tak ustalić warunki, aby umożliwić złożenie ważnych ofert także innym wykonawcom.