Możliwe, że zaproponuje to Związek Banków Polskich. Bankowcy powołali grupę roboczą mającą zbadać zapisy ustawy dotyczące obciążenia klientów deweloperów hipoteką łączną. „Dziennik Gazeta Prawna” opisał sprawę w ubiegłym tygodniu.

Nowela ustawy, która ma wejść w życie 20 lutego przyszłego roku, zakłada, że jeżeli deweloper zaciągnął na realizację inwestycji kredyt hipoteczny, to obciążeni nim zostaną także jego klienci (czyli w księgach wieczystych lokali znajdzie się stosowny wpis).

Zastrzeżenia do tego zapisu ma Bank Ochrony Środowiska, który obecnie nie obciąża klientów hipoteką dewelopera. Po wejściu w życie nowelizacji nie będzie już mógł tego robić.

Grupa robocza powołana przez ZBP ma się zorientować, dla ilu banków ten przepis będzie problemem i jakie rozwiązanie jest możliwe. – Najlepiej byłoby, gdyby same banki porozumiały się w sprawie sposobu wykonywania tych przepisów – mówi dr Tadeusz Białek z ZBP.

Współautor nowej wersji przepisów prof. Jerzy Pisuliński z Uniwersytetu Jagiellońskiego zapowiedział, że jeśli banki wypracują propozycję ich zmiany, to nie wyklucza, że poprosi resort sprawiedliwości o ich szybkie przeforsowanie przez parlament.

Wątpliwości budzi także zapis w ustawie o tym, że „klient może wnioskować o proporcjonalny podział hipoteki”. To przepis mający zabezpieczyć klienta przed tym, aby nie został obciążony hipoteką w zbyt dużym zakresie, jednak w ustawie brakuje jasnych kryteriów takiego podziału.