Magazyny, w których przechowuje się materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, powinny być tak skonstruowane i lokalizowane, by jak najbardziej ograniczyć zagrożenia dla ludzi i środowiska. Dlatego podłogi i ściany nie mogą ulegać łatwemu zapaleniu, a drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i mieć zamki rolkowe. Takie wymagania określa rozporządzenie ministra gospodarki z 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjny (Dz.U. nr 222, poz. 1451), które dziś wchodzi w życie.

Konstrukcja drzwi ewakuacyjnych w takich obiektach powinna także umożliwić ich otwarcie na zewnątrz w wyniku pchnięcia. Mogą też być takie, które się rozsuwają.

Okna do ewakuacji

Okna w takich magazynach, które mają posłużyć jako dodatkowe wyjście awaryjne, również powinny otwierać się na zewnątrz. Ich rozmiar nie może być mniejszy niż 75 cm na 75 cm.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, jeżeli w magazynie z bronią prowadzone są prace remontowe, które mogą doprowadzić do zapłonu albo wybuchu, to wcześniej należy wynieść broń, amunicję i materiały wybuchowe. W dodatku rozpoczęcie remontu jest możliwe dopiero po uzyskaniu pisanej zgody przedsiębiorcy, który ma taki magazyn.

W magazynach musi być też książka wejść do obiektu. Zapisuje się w niej datę i godzinę wejścia i wyjścia z magazynu osoby upoważnionej. W przypadku gdy do magazynu wchodzi wraz osobą upoważnioną inna osoba, to konieczne jest zapisanie także imienia i nazwiska gościa.

Ochrona termiczna

Magazyny powinny być tak skonstruowane, by materiały wybuchowe nie były narażone na temperaturę 75 stopni Celsjusza. Ponadto wokół każdego obiektu jest wyznaczona i oznaczona strefa ochrony, w której nie powinny wystąpić lub pojawiać się czynniki zwiększające ryzyko zaistnienia wybuchu lub spalenia przechowywanych materiałów wybuchowych. Obiekty tego typu muszą być również wyposażone w gaśnice.