Wyroby pirotechniczne wykorzystywane w widowiskach czy pokazach będzie można nabyć bez pozwolenia. Będzie to możliwe tylko wobec tych fajerwerków, których użycie nie stanowi dużego zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, którego wczoraj odbyło się pierwsze czytanie w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Pozwolenie nie będzie także wymagane na widowiskowe materiały pirotechniczne, które powodują średnie zagrożenie dla ludzi. Podobnie będzie w przypadku niektórych materiałów wykorzystywanych w teatrach. Jednak w sytuacji gdy użycie fajerwerków lub materiałów pirotechnicznych wykorzystywanych w teatrze będzie wymagało specjalistycznej wiedzy, to na ich kupno i posiadanie będzie konieczne pozwolenie.

Producenci będą więc musieli teraz odpowiednio oznaczać swoje wyroby. Zgodnie z projektowaną ustawą każdy produkt pirotechniczny zostanie odpowiednio sklasyfikowany. Inne klasyfikacje będą dla niebezpiecznych materiałów, a inne dla tych, których stosowanie jest bezpieczne i nie wymaga pozwolenia.

Nowelizacja przepisów oznacza, że na producentach takich wyrobów będzie spoczywała duża odpowiedzialność. Od tego, jak zakwalifikują dany produkt, będzie zależało zdrowie ludzi.

Kryterium oceny stopnia zagrożenia zastąpi obecne rozwiązania, które określają dokładną listę wyrobów, na których kupno i posiadanie nie są wymagane pozwolenia.

Wyroby, które zostaną uznane za spełniające wymagania bezpieczeństwa, zostaną opatrzone oznakowaniem CE. Gwarantuje on ich swobodny przepływ na rynku wspólnotowym. Oznacza także, że użytkowanie takich produktów przez konsumentów i użytkowników profesjonalnych jest w pełni bezpieczne.

Oznakowanie materiałów pirotechnicznych będzie kontrolowane. Podczas pobierania próbek wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej oraz inspektorzy pracy będą mogli korzystać z pomocy policji lub straży gminnych.