Linie lotnicze mają obowiązek podać informacje o ostatecznej cenie biletu, jaką konsument będzie zobowiązany zapłacić. Cena ta powinna uwzględniać wysokość taryfy lotniczej oraz wszystkie należne podatki, dopłaty i opłaty.
Takie obowiązki na przewoźników lotniczych nakłada rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty.

Ostateczna cena

Linie lotnicze zostały zobowiązane do podawania ostatecznej ceny biletu za przelot. Powinna ona być wskazana na wszystkich etapach procesu oferowania i zawierania umowy. Oznacza to, że nawet w przekazie reklamowym przewoźnik nie może pomniejszyć ceny np. o opłaty lotniskowe.
Tak więc taryfy lotnicze za przewozy pasażerskie, jak i stawki lotnicze za przewóz ładunków muszą zawierać obowiązujące warunki przewozów lotniczych, a ostateczna cena, jaką konsument będzie zobowiązany zapłacić, musi uwzględniać wszystkie opłaty i podatki niemożliwe do uniknięcia, a możliwe do przewidzenia.
Co więcej, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty nakłada na linie lotnicze obowiązek informowania podróżnych w sposób wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny o wszystkich opcjonalnych dopłatach do ceny przelotu. Przewoźnik ma obowiązek udzielić takiej informacji już na początku procesu rezerwacji biletu. Dzięki temu klient będzie wiedział, z jakich opłat może zrezygnować.

Potrzebna zgoda

Opcjonalne dopłaty muszą zostać przekazane odrębnie ze wskazaniem możliwości dobrowolnego wyrażenia na nie zgody przez klienta. Co ważne, te wszystkie obowiązki, zarówno jeśli chodzi o podawanie ostatecznej ceny biletu za przelot, jak i informowania o opłatach opcjonalnych, ciążą na przewoźnikach niezależnie od tego, czy publikują oni swoją ofertę w internecie, telewizji czy prasie.
PRZYKŁAD
Kupujący bilet nie ma obowiązku płacenia za komfort podróży
Konsument nie musi uiszczać wszystkich opłat nakładanych przez linie lotnicze. Dotyczy to tzw. opcjonalnych opłat i dopłat. Do tego typu kosztów zalicza się m.in. opłatę za komfort podróży. Linie lotnicze często proponują podróżnym np. miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi lub przy oknie. Warto jednak pamiętać, że z takiej opłaty można zrezygnować w przeciwieństwie do np. opłaty paliwowej, która jest wliczana w cenę biletu, i kupując bilet, nie mamy innego wyjścia, jak ją uiścić.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1008/08 z 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293 z 31.10.2008r.)