Instancja, która poprawia prawo, sama wymaga reformy. Ustawa o trybunale jest przestarzała. Blokuje obywatelom drogę do skarg konstytucyjnych, zmusza do długiego czekania na terminy rozpraw
Dobrze się stało, że nowo wybrany prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na wyzwanie, jakim jest zmiana ustawy o zasadach działania trybunału. Od czasu kiedy 13 lat temu ta ustawa została uchwalona, zmieniła się świadomość prawna i obywatelska Polaków. Za tą zmianą powinno podążać też prawo, którego strażnikami są sędziowie z al. Szucha.

Niepolityczni sędziowie