Sprawy związane z obsługą międzynarodowych licencji w transporcie drogowym zostaną przekazane do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego – wynika z uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który.

Po zezwolenie do GITD

Zgodnie z uchwalonymi propozycjami w przypadku, gdy główny inspektor transportu drogowego odmówi wydania licencji, to skargi będzie jednak rozpatrywał minister infrastruktury. Minister zajmie się jednak wydaniem licencji zagranicznemu przewoźnikowi, który będzie chciał przewozić pasażerów w Polsce.

Obecnie wydawaniem oraz cofaniem zezwoleń na międzynarodowy transport drogowy zajmuje się minister właściwy do spraw transportu, czyli szef resortu infrastruktury. Jednak wykonywaniem czynności związanych z postępowaniem w sprawie licencji na międzynarodowy transport drogowy czy przyjmowanie z zagranicy i dystrybucja zezwoleń zagranicznych na przewóz drogowy osób do przedsiębiorców polskich zajmuje się Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego. Jest ono gospodarstwem pomocniczym ministerstwa. Nowelizacja ustawy zakłada, że jednak tymi wszystkimi kwestiami zajmie się Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Jest to konieczne z uwagi na to, że zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, które weszły w życie 1 stycznia 2010 roku, mają zostać zlikwidowane gospodarstwa pomocnicze.

Nie ominie to także Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego i z końcem 2010 roku nie będzie ono już funkcjonować. Dlatego wszystkie obowiązki wykonywane przez biuro zostaną skierowane do innej instytucji. Ministerstwo Infrastruktury postanowiło więc przekazać te kompetencje oraz niektóre uprawniania ministra do GITD.

Więcej zadań

Nowelizacja sprawi więc, że DITD zajmie się kontrolą w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymagań stanowiących podstawę do udzielenia licencji na międzynarodowy transport drogowy. Do wojewódzkich inspekcji transportu drogowego będzie natomiast należało wydawanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa.