Zmiana przepisów ustawy o transporcie drogowym była konieczna, gdyż na mocy przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) z dniem 31 grudnia 2010 r. zostały zlikwidowane, obok innych państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego. Wskazane gospodarstwo pomocnicze realizowało z upoważnienia ministra infrastruktury jego zadania w zakresie międzynarodowego transportu drogowego.

Nowelizacja ustawy określa, że od 1 stycznia 2011 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego jest zatem jedynym organem uprawnionym do m. in.: udzielania, zmiany lub cofnięcia licencji na międzynarodowe zarobkowe przewozy drogowe, udzielania lub odmowy udzielenia zezwoleń wydawanych w drodze decyzji administracyjnej na wykonywanie określonego rodzaju międzynarodowego transportu drogowego, wydawania zaświadczeń na międzynarodowe niezarobkowe przewozy drogowe, udzielania zezwoleń na przewozy kabotażowe, przekazywania polskich zezwoleń oraz przyjmowania i dystrybucji zezwoleń zagranicznych w transporcie drogowym osób.