Krajowa Rada Sądownictwa upubliczniła na swojej stronie internetowej nazwiska kandydatów na sędziego.
Szybsze informowanie o dokonanym wyborze to główny cel zamieszczania w internecie nazwisk osób, które KRS przedstawiła prezydentowi do nominacji sędziowskiej.
Kandydaci na sędziów wcześniej nie byli przedstawiani opinii publicznej. Do momentu wręczenia powołania przez prezydenta nazwiska tych osób nie były znane szerszej publiczności. Teraz ma to się zmienić.
– Krajowa Rada Sądownictwa zamierza po każdym posiedzeniu w taki sposób, możliwie jak najszybciej, informować opinię publiczną o decyzjach kadrowych dotyczących powołań na stanowiska sędziowskie – wyjaśnia Roman Kęska, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Dzięki temu sami zainteresowani będą mogli szybko dowiedzieć się, czy ich kandydatura znalazła poparcie na posiedzeniu KRS.
– Krajowa Rada Sądownictwa na swoich stronach internetowych zamieściła nazwiska osób, które zostały przedstawione prezydentowi do nominacji sędziowskiej, ponieważ jest to najszybszy sposób poinformowania przede wszystkim samych zainteresowanych, ale także opinię publiczną o dokonanym wyborze, co przy bardzo dużej liczbie kandydatów na jedno stanowisko sędziowskie stało się ważne – przyznaje Roman Kęska.
Z informacji zamieszczonych przez KRS nie dowiemy się jednak zbyt wiele o danym kandydacie. Możemy jedynie sprawdzić, kto zostanie przedstawiony prezydentowi do nominacji oraz na jakie stanowisko i w którym sądzie.