Obywatele będą musieli meldować się w urzędzie gminy najpóźniej w 30. dniu od przybycia do nowej miejscowości.
24 września posłowie przyjęli ostateczną wersję ustawy o ewidencji ludności. Przepisy określają między innymi zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności, zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w powszechnym elektronicznym systemie ewidencji ludności, rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców oraz zasady wykonywania obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich i cudzoziemców. Nowa regulacja przewiduje, że organy gminy będą wykonywały zadania określone w ustawie jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Kilka dni bez meldunku