Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wystarczy tylko zawarcie umowy, konieczny jest jeszcze wpis w rejestrze przedsiębiorców.

1 Wypełniamy wniosek zgłoszeniowy do sądu rejestrowego

Zgodnie z prawem spółka z o.o. powstaje w momencie wpisu do rejestru. Wniosek o rejestrację powinien złożyć zarząd w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zgłoszenie następuje w sądzie właściwym ze względu na siedzibę spółki. W tym celu należy wypełnić urzędowy formularz, który dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w siedzibach sądów rejestrowych. Wniosek musi być podpisany przez wszystkich członków zarządu.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz kolejne kroki rejestracji spółki:

- Załączamy dokumenty będące podstawą wpisu

- Uiszczamy opłatę sądową i dołączamy pokwitowanie do wniosku

- Wnosimy wniosek do sądu rejestrowego i uzupełniamy braki

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zarejestrować spółkę z o.o. w KRS.