W tym celu Biuro RPO chce objąć patronatem kampanię, prowadzoną przez polską i niemiecką Caritas. Chodzi w niej - jak powiedziała Lipowicz - o wyszukiwanie kobiet, które zatrudnione są w tzw. "szarej strefie", bez ubezpieczeń. Jak ocenia RPO, dotyczy to około 150 tys. kobiet.

Celem działań jest zachęcanie tych kobiet do legalnego zatrudnienia. "Prowadzone są dla nich szkolenia językowe i warsztaty, umożliwiające poznanie praw pracowniczych" - dodała.

Zdaniem RPO podobne działania mogą być podjęte w przypadku kobiet ukraińskich, pracujących w Polsce jako opiekunki do dzieci czy przy opiece osób starszych. Lipowicz oceniła, że taki projekt mógłby powstać np. we współpracy z cerkwią ukraińską.

Natomiast dla Polaków w kraju Rzecznik planuje uruchomienie punktów (we współpracy z pracownikami biura), w których odbierane będą rozmaite skargi, kierowane do RPO. Jak powiedziała Lipowicz, chodzi o placówki w tych miejscowościach, gdzie jest duże bezrobocie, np. w Olsztynie, Kielcach, Koszalinie. Biuro RPO ma trzech pełnomocników terenowych: w Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku.

"Biuro nie ma środków na tworzenie nowych pełnomocników terenowych, stąd pomysł uruchomienia punktów, do których przyjeżdżałby raz w miesiącu o określonych godzinach urzędnik z biura RPO lub pełnomocników terenowych" - wyjaśniła Lipowicz.

Dodała, że prowadzone są również rozmowy biura Rzecznika Praw Obywatelskich z ministerstwem sprawiedliwości, by rozwinąć istniejący już system internetowej pomocy prawnej. "Biuro prowadzi niezbędnik prawny, założony jeszcze przez poprzedniego RPO Janusza Kochanowskiego, natomiast resort sprawiedliwości ma zaplecze merytoryczne i może poszerzyć zakres informacji prawnych" - powiedziała.

RPO w planach ma też warsztaty dla asystentów posłów na temat pomocy prawnej i pomocy ubogim. Warsztaty mają dotyczyć prawa cywilnego, karnego, prawa pracy.