Mieszkańcy kolejnych gmin, którzy zostali poszkodowani przez tegoroczne powodzie, nie będą musieli się starać o pozwolenie na odbudowę zniszczonych domów.
Ponad pięćdziesiąt dodatkowych gmin będzie mogło korzystać z uproszczonych procedur przy odbudowie domostw zrujnowanych w wyniku powodzi, zalania czy osunięcia ziemi. Najwięcej z nich znajduje się w województwach dolnośląskim i lubuskim. Wynika to z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, nad którym prace kończy już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt przewiduje dodanie załącznika z wykazem dodatkowych gmin i miejscowości, które zostały poszkodowane przez żywioł w lipcu i sierpniu 2010 roku.
Każda z gmin, która znajdzie się w wykazie, będzie mogła korzystać uproszczonych procedur budowlanych. Zgodnie z przepisami regulującymi szczególne zasady inwestycji budowlanych na terenach dotkniętych przez powodzie i osuwiska nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1 tys. metrów sześciennych i nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu.
Oznacza to, że np. do odbudowy domu jednorodzinnego nie jest konieczne pozwolenie na budowę. Oczywiście dotyczy to rejonu, który znalazł się w ministerialnym wykazie dodanym do rozporządzenia. Odbudowa zniszczonego przez powódź czy osuwisko domu wymaga natomiast zgłoszenia we właściwym starostwie powiatowym. Bez pozwolenia i konieczności zgłoszenia można jednak można odbudować budynki gospodarcze lub obiekty znajdujące się na działkach siedliskowych.
Mieszkańcy gmin, które znajdą się na urzędowej liście, nie będą musieli ponadto zgłaszać w starostwie remontu domu jednorodzinnego. Tak samo będzie w przypadku naprawy rolniczych obiektów gospodarczych, parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 mkw.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. nr 84, poz. 906).