Mieszkańcy kolejnych gmin, którzy zostali poszkodowani przez tegoroczne powodzie, nie będą musieli się starać o pozwolenie na odbudowę zniszczonych domów.
Ponad pięćdziesiąt dodatkowych gmin będzie mogło korzystać z uproszczonych procedur przy odbudowie domostw zrujnowanych w wyniku powodzi, zalania czy osunięcia ziemi. Najwięcej z nich znajduje się w województwach dolnośląskim i lubuskim. Wynika to z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, nad którym prace kończy już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt przewiduje dodanie załącznika z wykazem dodatkowych gmin i miejscowości, które zostały poszkodowane przez żywioł w lipcu i sierpniu 2010 roku.
Każda z gmin, która znajdzie się w wykazie, będzie mogła korzystać uproszczonych procedur budowlanych. Zgodnie z przepisami regulującymi szczególne zasady inwestycji budowlanych na terenach dotkniętych przez powodzie i osuwiska nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1 tys. metrów sześciennych i nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu.