Senat przyjął w czwartek nowelizację ustawy, która ma pomóc m.in. w odbudowie i remoncie domów zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej. Osoby poszkodowane będą mogły odbudować swoje domy w innym miejscu, a ziemię pod nowy budynek kupić od gminy.

Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji przyjętej przez Sejm 6 sierpnia br. W głosowaniu brało udział 80 senatorów; za było 78, jedna osoba wstrzymała się od głosu, a jedna była przeciw.

Nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, została przygotowana ze względu na skalę zniszczeń wywołanych powodziami w maju i czerwcu br., w tym także zniszczeń spowodowanych niebezpiecznymi osuwiskami ziemi.

Według nowelizacji, "Prezes Rady Ministrów na podstawie danych przekazywanych przez właściwych wojewodów, uwzględniając rodzaj żywiołu oraz skutki przez niego wyrządzone", określi w drodze rozporządzenia gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Reklama

Dotychczasowe regulacje umożliwiały odbudowę zniszczonych obiektów w tym samym miejscu i w tej samej wielkości

Wprowadzone zmiany pozwalają na specjalny tryb odbudowy budynków i siedlisk na nowych terenach, gdzie nie będą one zagrożone klęskami żywiołowymi. Dotychczasowe regulacje, uwzględniające taki tryb, umożliwiały odbudowę zniszczonych obiektów w tym samym miejscu i w tej samej wielkości. W wielu przypadkach oznaczało to groźbę ponownego ich zniszczenia przez żywioł oraz kolejne straty.

Aby możliwa była odbudowa budynków na terenach, na których nie występują np. zagrożenia osunięcia ziemi, rada gminy będzie mogła uchwalić miejscowy plan odbudowy. Ziemię pod nową lokalizację budynku będą mogły nabyć w trybie bezprzetargowym osoby, które nie powinny odbudowywać go w dotychczasowym miejscu. W zamian za zniszczony budynek dostaną odszkodowanie.

Nowelizacja ma wejść w życie w dniu ogłoszenia. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.