Resort zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt zarządzenia powołującego zespół, w którego skład wejdą m.in. przedstawiciele ministerstw i samorządów.

W projekcie założeń do ustawy ma zostać usankcjonowane prawnie rozsypywanie prochów w ogrodach pamięci utworzonych na cmentarzach oraz zatapianie prochów i zwłok w morzu. Zespół ma także rozważyć wprowadzenie możliwości przechowywania ludzkich prochów w domu, rozsypywania w polu, ogródku.

Nowe przepisy umożliwią powoływanie miejskich "koronerów" - osób zajmujących się potwierdzaniem zgonu w określonych sytuacjach oraz wstępnym określaniem, czy nastąpiły one w wyniku zdarzeń kryminalnych.

Ma powstać także regulacja rozszerzająca możliwość przekazywania zwłok do celów dydaktycznych. Uproszczone będą formalności związane z transportem ciał osób zmarłych poza Polską i obcokrajowców.

MZ podkreśla, że ze względów etycznych należy stanowczo zakazać ługowania zwłok (rozpuszczania ich za pomocą odpowiednich chemikaliów - PAP) lub przekazywania ich do celów rozrywkowych, m.in. na wystawy ludzkich ciał, gdzie poddane plastynacji są wykorzystywane jako eksponaty.