Sądy, trybunały i organy kontroli państwowej nie będą musiały stosować prawa zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień instytucjom gospodarki budżetowej, wobec których są organami założycielskimi.
Reklama
Taka zmianę przewiduje wchodząca dziś w życie nowela prawa zamówień publicznych. Zmiana ma charakter porządkujący. Ujednolica zasady udzielania zamówień publicznych niezależnie od tego, czy organem wykonującym funkcje organu założycielskiego w stosunku do instytucji gospodarki budżetowej jest organ administracji rządowej, czy inny organ administracji publicznej. Dotychczasowe warunki skorzystania z wyłączenia stosowania prawa zamówień publicznych nie zmienią się.
Dotychczas możliwość rezygnacji z przetargów dotyczyła pod pewnymi warunkami zamówień udzielanych instytucjom gospodarki budżetowej, których organem założycielskim są organy administracji rządowej, np. minister lub szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nie było natomiast mowy o wyłączeniu przetargów wtedy, gdy zamówienie miało trafić do instytucji gospodarki budżetowej, której organem założycielskim jest organ władzy publicznej, a więc np. Kancelaria Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelaria Prezydenta, sądy i trybunały, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, generalny inspektor ochrony danych osobowych, Instytut Pamięci Narodowej, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Państwowa Inspekcja Pracy.