Abonent, który otrzymał zawyżony rachunek telefoniczny, może kwestionować jego wysokość, składając reklamację u operatora.

Gdzie i jak można składać reklamacje na zawyżony rachunek

Reklamację rachunku telefonicznego najlepiej złożyć na piśmie. Można to zrobić również telefonicznie lub ustnie albo e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Reklamację składaną pisemnie należy przesłać na adres wskazany na fakturze lub zanieść osobiście do dowolnego punktu obsługi klienta. Termin do złożenia reklamacji wynosi 12 miesięcy od otrzymania faktury, jeśli reklamowana jest wysokość rachunku. Natomiast jeśli nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, termin biegnie od ostatniego dnia miesiąca, w którym miała miejsce przerwa.

W reklamacji należy wskazać: kto ją składa, czego dotyczy, długość przerwy w świadczeniu usług, jeśli reklamujemy awarię, jeśli reklamujemy wysokość rachunku, należy wskazać, które rozmowy zostały nieprawidłowo naliczone, jaką drogą ma nastąpić zwrot.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak reklamować rachunek telefoniczny.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- W jakim czasie reklamacja klienta powinna być rozpatrzona
- Czy można żądać odszkodowania za wyłączenie telefonu
- Co zrobić, gdy złożona skarga pozostała bez odpowiedzi