KRYSTYNA KRAWCZYK o skargach na towarzystwa ubezpieczeniowe - Klienci towarzystw ubezpieczeniowych często poprzestają na przekazie reklamowym firmy ubezpieczeniowej i podpisują przedkładane im dokumenty ubezpieczeniowe bez należytej uwagi.
ROZMOWA
DARIA STOJAK: