Umowa nie może zawierać niekorzystnych klauzul, które są niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Jeżeli w polisie znajdują się takie klauzule, należy zwrócić na nie uwagę ubezpieczyciela i domagać się zmiany zapisów

Czy wypłata może być w częściach

Ubezpieczyciel twierdzi, że bezsporną część odszkodowania wypłaci mi w ciągu miesiąca, natomiast nie chce określić, kiedy otrzymam resztę należności. Czy może zaproponować mi taki sposób uregulowania świadczenia.

Czy zakład może zwiększyć składkę

Po tegorocznych powodziach okazało się, że mieszkam na terenach zagrożonych zalewaniem i podtapianiem. Ubezpieczyciel zwiększył wysokość składki, którą do tej pory opłacałem, z opcją od żywiołów i od powodzi. Czy miał takie prawo. Czy mogę wypowiedzieć umowę.

Czy odszkodowanie można opóźnić

Ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania za wypadek, mimo że uznał szkodę. Domaga się złożenia dodatkowych dokumentów i twierdzi, że dopiero od momentu ich otrzymania będzie liczył termin, jaki powinien upłynąć do wypłacenia mi pieniędzy. W jakim czasie od wypadku powinienem otrzymać odszkodowanie. Czy ubezpieczyciel w umowie może zaproponować dłuższą procedurę.

Czy postanowienia można zmienić

Chcę ubezpieczyć mieszkanie. Przysłano mi do domu ogólne warunki ubezpieczenia oraz umowę. Różnią się one od wersji przedstawionej mi ustnie przez agenta, a w dodatku nie są dla mnie korzystne. Znalazłam wśród nich jedno postanowienie, które jest klauzulą niedozwoloną. Czy mogę się domagać, aby ubezpieczyciel doprecyzował te warunki.

Czy roszczenie się przedawnia

Od dłuższego czasu walczę z towarzystwem ubezpieczeń o zwiększenie przyznanego mi odszkodowania. Jak długo mogę dochodzić należnego mi świadczenia. Czy moje roszczenia się przedawniają.

Czy przysługuje zwrot części składki

Zrezygnowałam przed końcem umowy z polisy. Teraz ubezpieczyciel chce potrącić mi część składki. Czy przysługuje mi zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa przysługują po wykupieniu polisy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.