AGNIESZKA FEREK, radca prawny z kancelarii Hogan Lovells - Zgodnie z przepisami specustawy inwestorem realizującym inwestycje w zakresie budowli przeciwpowodziowych będzie mógł być również partner prywatny. Ustawa przyznała mu analogiczne uprawnienia jak innym inwestorom, np. marszałkowi województwa czy staroście.
EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA:
Przedsiębiorca w projekcie PPP będzie mógł skorzystać ze szczególnych przepisów specustawy. Co ta zmiana oznacza w praktyce?