Wojewoda jedną decyzją wskaże, gdzie należy zbudować wały przeciwpowodziowe, wywłaszczy właścicieli gruntów i zatwierdzi projekt budowlany. Tak stanowi nowa ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, która dziś wchodzi w życie. Rozwiązania są wzorowane na specustawie drogowej, w której przypadku decyzje o wywłaszczeniu także podejmują władze województwa. Niemal natychmiast będzie mogła ruszyć inwestycja. Odszkodowanie za grunty, tak jak w przypadku specustawy drogowej, będzie ustalane później w osobnym postępowaniu.

– Cieszymy się z każdych przepisów, które pozwolą przyśpieszyć budowę obiektów przeciwpowodziowych – mówi Wiesław Pek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego.

Trzy w jednym

Od dziś to wojewoda będzie wskazywał, gdzie należy wznieść obiekty przeciwpowodziowe, zdecyduje, które grunty należy wywłaszczyć pod ich budowę, oraz zatwierdzi projekt budowlany. Zrobi to, wydając jedną decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji.

– Skumulowanie tych kompetencji w ręku wojewody to dobry pomysł. Ma on całościowy ogląd sytuacji i wie, gdzie jest największe zagrożenie powodziowe – chwali zmiany Wiesław Pek.

Do tej pory przed rozpoczęciem budowy musiała zostać wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, z właścicielami gruntów pod budowę trzeba było przeprowadzić negocjacje, a na koniec uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

– Szybsze procedury związane z budową wałów powodziowych i zbiorników retencyjnych zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców na terenach zalewanych przez powódź – podkreśla Karolina Kunicka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu.