Po raz kolejny sędziowie przeprowadzą ogólnopolskie akcje protestacyjne. Odmówią uczestnictwa w komisjach podczas wyborów samorządowych, zorganizują dni bez wokand oraz wręczą premierowi czerwone kartki.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia twierdzi, że Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) nie bierze pod uwagę jego zdania w pracach nad zmianą prawa o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) oraz nie realizuje obietnic podwyższenia wynagrodzeń. Resort odpiera zarzuty i przypomina, że konsultacje z sędziami trwają od grudnia ubiegłego roku.

Bez wokand i komisji