Senat poparł w czwartek ustawę o ewidencji ludności, zakładającą, że od 1 stycznia 2014 roku zniesiony zostanie obowiązek meldunkowy. Ustawa wprowadza ponadto ułatwienia w kwestii meldunku już od stycznia 2011 roku.

Za uchwałą w sprawie poparcia przez izbę ustawy o ewidencji ludności głosowało 50 senatorów, 36 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Senatorowie odrzucili poprawkę zgłoszoną przez senatorów PiS Bohdana Paszkowskiego i Władysława Dajczaka, którzy proponowali, by usunąć z ustawy zapisy przewidujące zniesienie obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2014 roku. Senatorowie poparli natomiast kilkanaście poprawek o charakterze doprecyzowującym.

Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu, który rozpatrzy senackie poprawki.

Rejestr PESEL pozostanie podstawowym narzędziem systemu ewidencji ludności

Poza zniesieniem obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2014 roku ustawa przewiduje, że z tym dniem zmieni się też zakres danych gromadzonych w rejestrze PESEL. Zgodnie z ustawą rejestr PESEL nie będzie gromadził informacji dotyczących adresów, kraju zamieszkania oraz danych dotyczących wjazdu na teren Polski oraz wyjazdu poza granice naszego kraju.

Rejestr PESEL pozostanie podstawowym narzędziem systemu ewidencji ludności; likwidowane zostaną rejestry mieszkańców oraz rejestry zamieszkania cudzoziemców. Zgodnie z ustawą dane będą udostępniane jedynie z rejestru PESEL.

Ponadto do czasu całkowitego zniesienia obowiązku meldunkowego ustawa wprowadza znaczne uproszczenia w tej kwestii. Przewiduje m.in., że obywatel dokonując zameldowania w urzędzie, będzie mógł jednocześni złożyć dokumenty dotyczące wymeldowania z poprzedniego miejsca zamieszkania. Do tej pory musiał najpierw wymeldować w miejscu dotychczasowego zamieszkania i dopiero potem zameldować się w nowym miejscu pobytu. Wymagało to więc dwukrotnej wizyty w urzędach.