Niektóre okręgowe rady adwokackie oraz izby radcowskie prowadzą rekrutację na aplikacje także drogą elektroniczną.
Tylko do jutra kandydaci na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną mogą wnieść zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego. Należy je złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwej okręgowej rady adwokackiej, okręgowej izby radców prawnych oraz izby notarialnej.
Przyszli aplikanci tylko do jutra mogą zatem złożyć wymagane dokumenty, w tym wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego oraz kwestionariusz osobowy. Niektóre okręgowe rady adwokackie oraz izby radcowskie prowadzą w tym celu rejestrację elektroniczną. Przed złożeniem zgłoszenia w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, należy się wówczas zalogować na odpowiedniej stronie internetowej. W ten sposób po wprowadzeniu danych osobowych program przygotuje wypełniony wniosek oraz kwestionariusz. Takie gotowe druki należy jedynie wydrukować i podpisać.