Łatwiej będzie można udokumentować użycie środków przymusu w więzieniu. Wystarczy sporządzić notatkę służbową podobną do tej, jaką sporządza policja. Z użycia broni palnej i psa nadal trzeba będzie sporządzać protokół. Takie rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy służby więziennej przyjęty przez rząd na ostatnim posiedzeniu.

Projekt wprowadza nowy środek przymusu bezpośredniego – urządzenie blokujące staw kolanowy. Opisano także zasady stosowania środka do obezwładniania za pomocą ładunku elektrycznego oraz zasady zakładania maski, zasłony na twarz albo kasku z przyłbicą, tłumiących głos. Maskę i zasłonę stosuje się na czas niezbędny na doprowadzenie do celi zabezpieczającej i przed rozpoczęciem konwojowania, aby utrudnić wymianę informacji z innymi więźniami. Zmieni się również sposób zakładania kajdanek. Funkcjonariusz będzie mógł zakładać kajdanki na ręce trzymane z tyłu, a nie jak to było dotychczas – na ręce trzymane z przodu. Po obezwładnieniu agresywni osadzeni kładzeni są twarzą do podłoża albo ustawiani twarzą do ściany. Wygodniej jest więc założyć kajdanki z tyłu ciała. Dotychczasowy sposób zakładania stwarzał sytuacje zagrażające bezpieczeństwu.

Zmieniono również zasady użycia pałki służbowej, zezwalając funkcjonariuszom na zakładanie blokad i dźwigni.

Po zaprzestaniu stosowania każdego środka przymusu bezpośredniego kierownik jednostki penitencjarnej jest obowiązany wysłuchać osadzonego i pouczyć go o prawie złożenia skargi do sądu penitencjarnego.

156 jednostek penitencjarnych działa obecnie w Polsce