Prywatny przedsiębiorca wybrany przez ratusz wybuduje przystanki, a potem będzie czerpał zyski z umieszczonych na nich reklam.
W Warszawie stanie 1,5 tysiąca nowych wiat przystankowych wybudowanych na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Zadania chce się podjąć pięciu chętnych: Clear Channel Poland, JCDecaux Polska, konsorcjum Universum Digital i UPG Warszawa, konsorcjum Ströer Polska i AMS oraz konsorcjum CAM Polski Outdoor i CAM Media SA. Wczoraj upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do negocjacji w postępowaniu na wybór partnera prywatnego. Oferenci, których wnioski przejdą pozytywnie ocenę urzędników, będą zaproszeni do negocjacji. Na podstawie negocjacji ratusz przygotuje dokładny opis koncesji. Według szacunków partner prywatny będzie musiał wyłożyć na inwestycję od 80 do 100 mln zł. Firma, która przetarg wygra, przygotuje przystanki, a potem będzie czerpać zyski z umieszczonych na nich reklam.
To pierwszy projekt m.st. Warszawy, którego podstawą jest ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2009 r.
– Koncesja ogłoszona przez Warszawę to kolejny przykład, że szeroko rozumiane PPP jest coraz częściej stosowaną formą realizacji przedsięwzięć przez podmioty publiczne – ocenia Agnieszka Ferek, radca prawny w kancelarii Hogan Lovells.
– Wnioski o udział złożyły największe firmy outdoorowe w Polsce, czyli transakcja została tak przygotowana, by uwzględnić interes prywatnych firm – dodaje. Według niej gdyby było inaczej, po prostu firmy nie wzięłyby udziału w przetargu.