Nie każdy wydatek realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w latach 2011 – 2013 będzie podlegał uwzględnieniu przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia na rok 2014. Na limit ten największy wpływ będą miały wydatki bieżące.
Niewątpliwie forma partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: ustawa o p.p.p.), jako wybór metody współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, dla realizacji celów inwestycyjnych przekraczających możliwości budżetowe jednostek publicznych, będzie jednym z podstawowych instrumentów branych pod uwagę w planach inwestycyjnych na następne lata. Rozwój tej formy współpracy jest szeroko dyskutowany na szczeblu rządowym oraz samorządowym i znalazł swoje odzwierciedlenie oraz w licznych dokumentach, np. w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010 – 2020.

Korzyści dla gminy