Wczoraj podano oficjalne wyniki pierwszej części konkursu na aplikację ogólną. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury opublikowała wczoraj listę osób, które zostały dopuszczone do drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną. Zgodnie z ogłoszeniem dyrektora KSSiP, do drugiego etapu przeszło 589 spośród 1391 kandydatów. Jest to o ponad 20 proc mniej osób niż w zeszłym roku, w którym pozytywny wynik uzyskało aż 953 zdających.

Pierwszy etap egzaminu na aplikację ogólną odbył się w sobotę w Krakowie. Test obejmował 150 pytań jednokrotnego wyboru. Aby uzyskać pozytywny wynik, kandydaci musieli udzielić co najmniej 110 prawidłowych odpowiedzi. W tym roku minister sprawiedliwości podniósł bowiem o 10 punktów limit wymagany do przejścia do drugiego etapu rekrutacji. Ograniczony został natomiast czas na napisanie egzaminu, który wynosił trzy godziny, a więc o godzinę mniej niż w roku ubiegłym.

Wprowadzone zmiany w przeprowadzaniu egzaminów przełożyły się na pogorszenie jego wyników w stosunku do zeszłego roku.

Osoby dopuszczone do drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną przystąpią do niego już 14 sierpnia. Kandydaci będą mieli do napisania pracę pisemną, polegającą na rozwiązaniu przygotowanych przez komisję konkursową trzech kazusów. Na tę część egzaminu zdający będą mieli trzy godziny. W zeszłym roku kandydaci musieli zmierzyć się z tym zadaniem jedynie w dwie godziny.

Wynik końcowy decydujący o przyjęciu na aplikację będzie obliczany jako suma średniej ocen wystawianych przez dwóch członków komisji w skali od 0 do 25 za każdy kazus oraz punktów zdobytych na pierwszym etapie.

W Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury dla przyszłych aplikantów jest przewidziane 300 miejsc.

Imienna lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną jest dostępna pod adresem www.kssip.gov.pl.