Użytkownicy telefonu na kartę mogą umieścić swoje dane w książkach telefonicznych, otrzymają możliwość darmowego blokowania połączeń i skorzystają z identyfikacji rozmów przychodzących.
Każdy posiadacz telefonu komórkowego na kartę, który udostępni swoje dane, będzie otrzymywał bezpłatnie wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych. Będą w nim zawarte informacje o zrealizowanych płatnych połączeniach, czyli billing wraz z fakturą. Klient ma też prawo do darmowego blokowania niechcianych połączeń. Dziś wchodzi w życie ustawa z 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 86, poz. 554).
Jeśli posiadacz telefonu na kartę już dziś zażąda dostarczania billingów, pierwszy wykaz połączeń dostanie po 14 dniach, a kolejny do 10. dnia miesiąca kalendarzowego. Od dziś użytkownicy pre-paid mogą także bezpłatnie identyfikować rozmowy przychodzące. Do tej pory trzeba było dodatkowo płacić.
– Ponadto użytkownicy pre-paid, którzy zrezygnują z anonimowości, będą mogli zostać objęci usługą informacji o numerach telefonicznych, np. w książkach telefonicznych – dodaje Piotr Dziubak z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Dzięki nowym przepisom użytkownik pre-paid będzie miał również prawo do darmowego blokowania połączeń lub uciążliwych SMS-ów. Jednak jak wskazują specjaliści, koszty z tym związane w konsekwencji i tak zostaną przerzucone na konsumentów, poprzez np. podwyższenie cen za połączenia telefoniczne. W ustawie znalazł się także zapis, że za przeniesienie przydzielonego numeru nie pobiera się opłat.
Nowością jest także to, że operatorzy telekomunikacyjni będą musieli doręczać konsumentom korzystającym z usług telekomunikacyjnych na piśmie informacje o zmianie warunków umowy z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Za zgodą abonenta informacje takie będą mogły być dostarczane elektronicznie.
– Obowiązku informowania o zmianie warunków umowy nie będzie, jeśli użytkownik telefonu komórkowego na kartę nie udostępni operatorowi swoich danych – mówi Piotr Dziubak.
Abonenci, którymi zgodnie z nową definicja abonenta są także pre-paidowcy, wraz z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych dostaną prawo do nieodpłatnego otrzymywania cenników. Dodatkowo treść cennika zostanie podana do wiadomości publicznej.