Wybierając się w podróż samolotem, biżuterię i sprzęt elektroniczny lepiej spakować do bagażu podręcznego.
Turyści, których bagaż zgubiono na lotnisku, nie mogą liczyć na pełny zwrot wartości przewożonych rzeczy, jeżeli przekracza ona 1134,71 euro. W maju Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż całkowita odpowiedzialność przewoźników lotniczych za utratę bagażu ograniczona jest do tej sumy. Aby zmniejszyć ryzyko strat, zaginięcie lub uszkodzenie bagażu należy zgłosić przewoźnikowi lub przedstawicielowi linii lotniczych bezzwłocznie przy odbiorze bagażu, w porcie przylotu przed opuszczeniem strefy odbioru bagażu i kontroli celnej.
– Najważniejsze, żeby zachować dowód nadania bagażu – radzi Jacek Balcer, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych.
Przewoźnik lub jego przedstawiciel sporządza protokół pisemny zaginięcia lub uszkodzenia bagażu (PIR). Należy zachować kupon nadania bagażu, protokół (PIR), bilet lotniczy, odcinek karty pokładowej. Aby ubiegać się o odszkodowanie, należy również wystosować do danych linii lotniczych pisemną reklamację.
W przypadku bagażu rejestrowanego przewoźnik ponosi odpowiedzialność nawet wtedy, gdy nie jest winien uszkodzenia bagażu, chyba że bagaż był wadliwy. W przypadku bagażu nierejestrowanego przewoźnik jest odpowiedzialny tylko wówczas, gdy szkoda wystąpiła z jego winy. Nie ma jednak przepisów, które regulowałyby sposób wyceny zaginionych rzeczy. Większość osób nie posiada przecież paragonów czy rachunków za zakup walizki oraz rzeczy codziennego użytku zapakowanych do bagażu.
Najczęściej linie lotnicze są skłonne zwrócić pasażerom wydatki poniesione na niezbędne zakupy zrobione w trakcie oczekiwania na opóźniony bagaż. Żądania pasażerów, którzy nie zachowali rachunków, są jednak zwykle odrzucane. Co więcej, w regulaminach linii lotniczych widnieje cała lista przedmiotów, za które przewoźnik nie bierze odpowiedzialności – na przykład sprzęt elektroniczny czy biżuteria.
W razie opóźnień przy przewozie bagażu przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za szkodę, o ile nie zastosował wszystkich możliwych środków zaradczych, aby jej uniknąć, lub gdy zastosowanie takich środków było niemożliwe. Pasażer powinien złożyć pisemną reklamację w ciągu 21 dni od daty dostarczenia bagażu.