Programy komputerowe nie są uznawane za wynalazki, o ile europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski dotyczą programów komputerowych jako takich. Ich ochrona na gruncie prawa autorskiego obejmuje bezprawne kopiowanie.
Europejski Urząd Patentowy będzie kontynuował udzielanie patentów na rozwiązania realizowane za pomocą komputera zgodnie z dotychczas wypracowaną praktyką i orzecznictwem. Jest ono powszechnie uważane przez ekspertów za sprzyjające ochronie patentowej oprogramowania.
W maju 2010 r. Rozszerzona Komisja Odwoławcza Europejskiego Urzędu Patentowego potwierdziła brak rozbieżności w dotychczasowej linii orzecznictwa w tym zakresie.