Wracając z urlopu, zdarza się, że chcemy do Polski przywieźć broń lub amunicję. Jednak z przewożeniem tego typu przedmiotów trzeba bardzo uważać.

Przywóz broni i amunicji na terytorium Polski może nastąpić na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula RP. Wyjątek stanowi przywóz broni i amunicji przez obywateli państw członkowskich UE, którzy posiadają tzw. europejską kartę broni palnej.

Sylwia Stelmachowska z Ministerstwa Finansów wyjaśnia nam, że zakazane jest przesyłanie broni oraz amunicji za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek, z wyjątkiem przesyłania broni pomiędzy przedsiębiorcami uprawnionymi do prowadzenia obrotu bronią oraz przesyłania broni z zagranicy dla osób fizycznych posiadających pozwolenie na dany rodzaj broni.

– Osoby przyjeżdżające spoza Wspólnoty, które przywożą broń lub amunicję – posiadając odpowiednie zezwolenie – muszą pisemnie zawiadomić o tym organ celny. Organ celny niezwłocznie przekazuje informacje zawarte w zgłoszeniu właściwemu organowi policji – wyjaśnia Sylwia Stelmachowska.

Dodaje, że brak pozwolenia na broń wymaga niezwłocznego złożenia przywożonej broni i amunicji do depozytu właściwego organu celnego, a także, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni do Polski, wystąpienia do właściwego organu policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia. Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji w takim przypadku ponosi osoba składająca broń i amunicję do depozytu.

Również wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody właściwego organu policji z wyjątkiem przypadku wydania europejskiej karty broni palnej, uprawniającej do wwozu broni na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Definicje

Broń – to m.in. broń palna (w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa), jak również istotne części broni palnej (tj. szkielet broni, baskila, lufa, zamek, komora zamkowa, bęben nabojowy).

Amunicja – m.in. naboje scalone i naboje ślepe przeznaczone do strzelania z broni palnej, jak również istotne części amunicji (tj. pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego).