Sejm zdecydował, że pozwolenie na broń będą mogły uzyskać osoby należące do stowarzyszeń patriotyczno-obronnych lub wychowawczych, takich jak ZHP czy ZHR.
Wkrótce łatwo uzyskamy dostęp do broni palnej dla celów rekreacyjnych – bocznego zapłonu o kalibrze do 6 mm. Wystarczy, że udokumentujemy przynależność do stowarzyszenia o charakterze wychowawczym lub patriotyczno-obronnym i jednocześnie nie stanowimy zagrożenia dla siebie i bezpieczeństwa publicznego. Wówczas Policja będzie musiała wydać nam pozwolenie na broń. To jedna ze zmian wprowadzona przez posłów do rządowej nowelizacji ustawy o broni i amunicji.

Stowarzyszenia uzbrojone

– Takimi stowarzyszeniem może być np. Liga Obrony Kraju, ZHP, ZHR, Związek Strzelecki „Strzelec” – Organizacja Społeczno-Wychowawcza oraz inne stowarzyszenia. Tym samym osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni do celów „rekreacyjnych” oprócz spełniania innych wymagań ustawy (niekaralność, stan zdrowia, brak zagrożenia dla siebie, porządku i bezpieczeństwa publicznego) musi być członkiem jednego z tych stowarzyszeń – wyjaśnia Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy MSWiA
– Broń palna bocznego zapłonu o kalibrze do 6 mm to cała kategoria kbks, czyli broń z której korzystano dawniej na zajęciach z przysposobienia obronnego – mówi Krzysztof Stefaniak, trener strzelectwa sportowego. Przyznaje, że taką bronią można zabić człowieka.
– Ale człowieka można też zabić nożem kuchennym, siekierą, czy samochodem – zaraz dodaje.
– Chcemy umożliwić wydawanie pozwoleń na broń do celów rekreacyjnych. Zatem ludzie zrzeszeni w pewnych organizacja, klubach sportowych będą mieli możliwość szkolenia się np. na kbks – tłumaczy poseł sprawozdawca Stanisław Wziątek (SLD).

Jednoznaczne zasady

Do rządowego projektu posłowie wprowadzili zmiany, które wywracają projekt do góry nogami. Przede wszystkim nowe przepisy mają wyeliminować dzisiejszą uznaniowość przy wydawaniu pozwoleń na broń. Jasno będą sformułowane zasady uzyskiwania pozwoleń dla różnych celów: ochrony osobistej, ochrony minia, w celach łowieckich, w celach rekonstrukcji historycznej, dla celów sportowych., szkoleniowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych i rekreacyjnych. Policja będzie musiała wydać pozwolenie na broń jeśli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, bezpieczeństwa publicznego i przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.
Ważne przyczyny to na przykład: stałe i realne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia, członkowstwo w klubie kolekcjonerskim – na broń do celów rekonstrukcji, udokumentowane nabycie broni przez spadek – pozwolenie do celów pamiątkowych. Każdej kategorii pozwoleń będą przypisane konkretne kategorie broni. Nie będzie można nosić przy sobie broni kolekcjonerskiej lub broni która stanowi pamiątkę, bez pozwolenia policji. Dzięki zmianom łatwiej będzie też uzyskać pozwolenia na broń dla celów pamiątkowych wystarczy udokumentować nabycie broni w spadku, darowiźnie lub przez wyróżnienie.