O ile odszkodowania dla podróżujących statkami i promami zostały już uzgodnione z rządami krajów członkowskich, o tyle nie ma wciąż kompromisu co do transportu autokarowego, gdzie kraje członkowskie nie chcą się zgodzić na hojne odszkodowania w trosce o rentowność przewoźników.

Im dłuższe opóźnienie, tym większe odszkodowanie

Zgodnie z przyjętym porozumieniem, od 2012 r. w przypadku opóźnienia o co najmniej 90 min. wyjścia z portu albo odwołania rejsu pasażerom statków w UE będzie przysługiwało albo połączenie zastępcze, albo zwrot ceny biletu w pełnej wysokości. Dodatkowo przewoźnicy będą zobowiązani zapewnić pasażerom za darmo posiłek i napoje, a w razie dłuższego oczekiwania - nocleg w hotelu do kwoty 80 euro za noc przez trzy doby.

Ponadto pasażerom będą przysługiwały odszkodowania w wysokości 25-50 proc. ceny biletu w zależności od długości rejsu i opóźnienia, a także w przypadku rejsów odwołanych. Odszkodowanie - płatne na żądanie w gotówce - będzie przysługiwać niezależnie od tego, czy pasażer zdecydował się wyruszyć z portu np. zastępczym połączeniem, czy też całkowicie zrezygnował z podróży, korzystając ze zwrotu ceny za bilet.

Spór dotyczył przede wszystkim tego, jakie kategorie statków wyłączyć z zakresu rozporządzenia, które może oznaczać gigantyczne koszty dla przedsiębiorstw. Zależało na tym szczególnie położonej na rozlicznych wyspach Grecji, a także innym krajom, które utrzymują wiele połączeń ze swymi wyspami (Malta, Włochy, Niemcy).

Odszkodowania nie dotyczą małych jednostek

Stanęło na tym, że odszkodowania nie będą przysługiwały pasażerom małych jednostek (do 12 pasażerów) i statków turystycznych oferujących jednodniowe wycieczki. Odszkodowania nie będą miały zastosowania w przypadku wystąpienia "siły wyższej", jak wysokie pływy, silne wiatry, wysokie fale i zamarznięcie akwenu.

Przyjęte rozporządzenie zawiera też szereg postanowień w trosce o niepełnosprawnych. Przewoźnik nie będzie mógł odmówić im wejścia na pokład, natomiast będzie zobowiązany do wszelkiej darmowej pomocy. Także władze portów będą zobowiązane do zapewnienia dostępu do statków, pod warunkiem, że o przybyciu niepełnosprawnego będą wiedziały 48 godz. wcześniej.

Zapowiedź odszkodowań w transporcie autokarowym

W transporcie autokarowym eurodeputowani chcą być jak dotąd hojniejsi, niż zgadzają się rządy państw członkowskich, więc negocjacje jeszcze się nie zakończyły. Także w tym przypadku mają obowiązywać rekompensaty finansowe albo alternatywny środek podróży w przypadku opóźnienia autokaru (według PE - ponad dwie godz.).

Ponadto eurodeputowani opowiadają się za odszkodowaniem za zgubiony bagaż w wysokości do 1800 euro. Chcą też zagwarantować nieograniczoną odpowiedzialność i obowiązek wypłaty odszkodowania od ręki za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu podróżnego. Do negocjacji tych przepisów z krajami członkowskimi eurodeputowani wrócą jesienią.