Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego. Musi też pokryć straty, jakie poniósł konsument wskutek opóźnionej lub odwołanej podróży.
Kupując bilet na przejazd pociągiem, autobusem lub samolotem, zawieramy umowę z przewoźnikiem, a jej nieprawidłowe wykonanie jest podstawą do złożenia reklamacji.
Aby była ona skuteczna, należy ustalić właściwego przewoźnika i złożyć pismo reklamacyjne wraz biletem lub innymi wymaganymi dokumentami.

Pismo do przewoźnika

W przypadku niewywiązania się z umowy przewozu bądź niewłaściwej jej realizacji poprzez powstanie opóźnień w przejazdach czy odwołania kursów konsumenci powinni zgłaszać się z reklamacją bezpośrednio do przewoźnika. Mogą tutaj m.in. oddać bilet i żądać zwrotu pieniędzy proporcjonalnie do niewykorzystanego świadczenia. Gdyby jednak dochodziło do sytuacji, w których przewoźnik łamie przepisy, naruszając zbiorowe interesy konsumentów, np. wprowadza w błąd pasażerów w związku z przysługującymi im prawami, zawiera w regulaminie niedozwolone postanowienia, wówczas poinformowany o tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może uruchomić postępowanie wyjaśniające.
Podróżny może złożyć do przewoźnika reklamację zarówno z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, jak i w sytuacji, gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty wystawionego np. w związku z przejazdem bez ważnego biletu lub brakiem uprawnień do zniżki. Reklamacja, w której podróżny kwestionuje wezwanie do zapłaty, jest skuteczna tylko wtedy, gdy może on udowodnić, że miał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy za przerwaną podróż pasażer otrzyma odszkodowanie.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy zawsze możliwa jest zmiana trasy podróży po zakupie biletu
- Czy organizator usług przewozowych odpowiada za uszkodzenie bagażu
- Czy podróżny może zostać ukarany mandatem za brak dokumentów