Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego. Musi też pokryć straty, jakie poniósł konsument wskutek opóźnionej lub odwołanej podróży.
Kupując bilet na przejazd pociągiem, autobusem lub samolotem, zawieramy umowę z przewoźnikiem, a jej nieprawidłowe wykonanie jest podstawą do złożenia reklamacji.
Aby była ona skuteczna, należy ustalić właściwego przewoźnika i złożyć pismo reklamacyjne wraz biletem lub innymi wymaganymi dokumentami.