Z kilkuset firm różnej wielkości pytanych przez ankieterów o to, czy korzystają z usług prawnika, pozytywnej odpowiedzi udzieliło 59 proc., zaś negatywnej 41 proc. - poinformowano podczas konferencji prasowej prezentującej wyniki badania.

Wśród przedsiębiorstw niekorzystających z takich usług 67 proc. badanych odpowiedziało, że prowadzona przez nie działalność nie wymaga pomocy prawnej, zaś 25 proc. w kwestiach prawnych woli radzić sobie sama. 14 proc. firm obywających się bez usług prawników uznaje, że usługi takie są zbyt drogie.

"Polacy, zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne, nie są wyedukowani prawniczo i nie czują potrzeby korzystania z prawników; wydaje im się, że z tą materią świetnie poradzą sobie sami" - komentował wyniki badań prezes KRRP Maciej Bobrowicz. Dodał, że takie zjawisko wymaga "radykalnych i szybkich działań", gdyż - jak wskazał - do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie dobra orientacja w prawie jest niezbędna.

W ocenie Joanny Radzikowskiej z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" wśród przedsiębiorców istnieje potencjalnie bardzo duże zapotrzebowanie na usługi prawników. "Świadomość samych prawników musi być nakierowana na sytuację przedsiębiorców" - zaznaczyła i opowiedziała się za rozwijaniem kontaktów między samorządami zawodów prawniczych a środowiskami przedsiębiorców.

OBOP zapytał także przedsiębiorców, z jakich źródeł korzystają, gdy sami rozwiązują problemy prawne. Dla 36 proc. z nich takim źródłem jest internet, 21 proc. wskazało na opracowania pisane, np. podręczniki i komentarze, kolejne 18 proc. na porady znajomych bądź rodziny. Jednak spośród firm niekorzystających z usług prawniczych 70 proc. nie planuje w najbliższej przyszłości nawiązania takiej współpracy, zaś reszta dopuszcza ją tylko w doraźnych przypadkach.

W ocenie Bobrowicza źródła wiedzy podawane przez ankietowanych nie dają jednak wyczerpujących wiadomości odnośnie konkretnych zagadnień prawnych. "W internecie znajdziemy tekst ustawy, ale nie wystarczy przeczytać samego aktu prawnego, trzeba posiadać pewien zasób wiedzy do interpretowania tych przepisów i znać cały system prawny" - zaznaczył prezes KRRP.

Spośród przedsiębiorstw korzystających z pomocy prawnej, jak wynika z badania, największa grupa (47 proc.) stale współpracuje z kancelarią radcowską lub adwokacką, blisko jedna trzecia (30 proc.) korzysta z takiej pomocy tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, zaś 22 proc. zatrudnia radcę prawnego na etacie.

O korzystanie ze wsparcia prawników OBOP zapytał także wybrane urzędy centralne i samorządowe. Tylko 3 proc. odpowiedziało, iż w ogóle nie korzysta z pomocy prawnej. Radców prawnych na etatach zatrudnia 72 proc. urzędów centralnych i 45 proc. urzędów samorządowych. Blisko 85 proc. urzędów w ciągu najbliższego roku nie planuje żadnych zmian w kwestiach pomocy prawnej.

"Dane świadczą jasno, że młodzi prawnicy, którzy zakończą aplikacje, nie znajdą pracy w urzędach, ponieważ nie zamierzają one zatrudniać prawników. Ten rynek jest sztywny i płytki" - ocenił Bobrowicz. Dodał, iż w jego ocenie, największych szans na pracę należy szukać na rynku mikroprzedsiębiorców, musi się jednak poprawić poziom świadomości prawnej w społeczeństwie.

Badanie przeprowadzone zostało w maju tego roku na próbie 750 przedsiębiorstw podzielonych na pięć grup w zależności od wielkości - od firm jednoosobowych do zatrudniających ponad 250 pracowników. W badaniu zapytano także 400 instytucji i urzędów - 300 centralnych i 100 samorządowych.

W lutym badania dotyczące korzystania z pomocy prawnej przez osoby prywatne przedstawiła Naczelna Rada Adwokacka. Wynikało z nich, że w ciągu ostatnich pięciu lat z usług prawników różnych specjalności skorzystało jedynie 19 proc. badanych. Pozostałe 81 proc. pytanych nie korzystało z pomocy osób tej profesji. Pytani o powody niezwracania się o pomoc prawną do specjalistów, badani w znacznej większości odpowiadali, że "nie było takiej potrzeby" (91 proc.).