Minister sprawiedliwości bada zgodność z prawem uchwał samorządów prawniczych. Najczęściej do Sądu Najwyższego zaskarżane są uchwały korporacji notarialnej. Legalność aktów samorządu notarialnego jest także kwestionowana przez UOKiK.
Notariusze są rekordzistami wśród samorządów prawniczych w łamaniu prawa. Ostatnio Sąd Najwyższy uznał za niezgodne z prawem uchwały izb w Katowicach, Poznaniu, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie oraz Szczecinie.
– Wszystkie samorządy – adwokacki, radcowski i notarialny – mają ustawowy obowiązek dostarczania ministrowi sprawiedliwości każdej podjętej uchwały – tłumaczy Iwona Kujawa z departamentu nadzoru nad aplikacjami w Ministerstwie Sprawiedliwości.