Na kurierów zostały nałożone kary w wysokości ponad 300 tys. złotych m.in. za zobowiązywanie konsumentów do dołączenia do reklamacji dodatkowych dokumentów niewymienionych w regulaminie.

– Kontrolowani przedsiębiorcy zastrzegali, że brak ich złożenia spowoduje nierozpatrzenie reklamacji, tymczasem przedsiębiorca ma prawo żądać od konsumenta tylko tych dokumentów, które są związane ze świadczoną usługą, czyli np. listu przewozowego, potwierdzenia zawarcia umowy – wyjaśnia Małgorzata Cieloch, rzecznik UOKiK.

Wymaganie dodatkowych dokumentów nie tylko utrudniało dochodzenie reklamacji ale także przedłużało czas jej rozpatrzenia. Za nieuczciwe praktyki sześć firm zapłaci kary pieniężne. W 13 przypadkach przedsiębiorcy zobowiązali się do dobrowolnego zaprzestania praktyk.

– Wszystkie zakwestionowane postanowienia zostały już zmienione – mówi Michał Osiński, menedżer ze skontrolowanej firmy kurierskiej Quriers.

Także Kolporter Express, który dostał najwyższą karę, od razu po otrzymaniu informacji o zastrzeżeniach UOKiK dokonał zmian w regulaminie.

– Nie będziemy się też odwoływać od decyzji i zapłacimy nałożoną karę – deklaruje Maciej Topolski, rzecznik prasowy Kolportera Express.

Z kontroli urzędu wynika, że firmy stosują także postanowienia, które ograniczają odpowiedzialność kuriera za utratę, opóźnienie czy też niedostarczenie przesyłki, wyznaczając górną granicę odszkodowania.

Według prawa przewozowego odpowiedzialność odszkodowawcza przewoźnika ogranicza się do dwukrotności opłaty za transport. Natomiast w przypadku szkody w przesyłce ma obowiązek zapłacenia maksymalnie jej wartości – wyjaśnia radca prawny Bogdan Fischer, partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, oddział w Krakowie.

Sposób dochodzenia roszczeń od firm kurierskich zależy od rodzaju umowy, którą zawieramy z firmą.

Jeśli nadawca wysyła korespondencję, stosuje się prawo pocztowe – wówczas w regulaminie przedsiębiorca określa okoliczności uznania usługi za niewykonaną oraz zasady postępowania reklamacyjnego – wyjaśnia Jarek Pietruchowski, prawnik w kancelarii Mamiński i Wspólnicy.

Jeżeli przesyłka nie zawiera korespondencji – świadczona jest usługa przewozu, a to oznacza, że wówczas stosuje się prawo przewozowe jasno określające zasady dochodzenia roszczeń. Pełna informacja w tym zakresie ma bardzo duże znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy kurier na podstawie tego samego regulaminu świadczy zarówno usługi pocztowe, jak i przewozowe.

– Dlatego domaganie się wyraźnego oznaczenia charakteru usługi w liście przewozowym ułatwia dochodzenie praw w przypadku sytuacji konfliktowych – mówi Małgorzata Cieloch.