MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL o 20-leciu UOKiK - Jak ocenia pani swoje kompetencje? Czy są one wystarczające?

UOKiK chroni rynek przed praktykami antykonkurencyjnymi już od dwudziestu lat. Zwiększenie kompetencji o sprawy z zakresu ochrony konsumentów oraz m.in. monitorowanie pomocy publicznej pozwoliło nam stać się organem o najszerszym zakresie kompetencji w UE.

Jakie nowe zagrożenia grożą polskim przedsiębiorcom?
Jednym z najważniejszych zagrożeń dla rynku są zmowy. Przedsiębiorcy poprzez nielegalną współpracę, chociażby w zakresie ustalania jednolitych cen, mogą negatywnie oddziaływać na gospodarkę. Rynek budowlany jest jednym z najbardziej podatnych na tego typu praktyki. Bardzo pomocny w takich przypadkach jest program leniency. Polega on na tym, że przedsiębiorca dostarcza nam informacje dotyczące niedozwolonego działania, a w zamian za to może zostać nawet w stu procentach zwolniony z kary. Ostatnio skorzystała z tego programu Castorama i dzięki temu uniknęła kary w wysokości 229 mln zł.
Co należy uznać za największe osiągnięcie UOKiK?
Satysfakcję daje nam duża skuteczność prowadzonych przez urząd działań. W ponad 80 proc. postępowań sąd zgodził się w całości z decyzjami UOKiK. Jeżeli zaś chodzi o największą wykrytą przez nas sprawę, to jest nią zmowa cementowa. Firmy mające udział w rynku na poziomie 98 proc. ustaliły między sobą ceny oraz podział rynku cementowego. Była to pierwsza sprawa, w której zastosowaliśmy całkowite zwolnienie z kary jednego z kartelistów. Na pozostałych nałożyliśmy wówczas rekordową sankcję w wysokości 411 mln zł.