Każdy przedsiębiorca będzie mógł zamieścić w biurze informacji gospodarczej dane o swoim kontrahencie. Wystarczy, że wierzytelność jest związana z wykonywaną działalnością. Na czarne listy dłużników trafią też osoby zgłaszane przez firmy windykacyjne.
Już 14 czerwca 2010 roku do biur informacji gospodarczych trafią nie tylko dłużnicy przedsiębiorców, ale także osoby lub firmy zalegające z płatnościami wobec szpitali, stowarzyszeń, gmin, a nawet te zgłoszone przez firmy windykacyjne, które zakupiły wierzytelność. Tego dnia w życie wchodzi nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, dzięki której z dnia na dzień ujawnione zostaną nowe dane o nawet trzech milionach dłużników, którzy dotychczas mogli czuć się bezkarnie.

Więcej zgłoszeń

Dotychczas katalog podmiotów, które mogą współpracować z biurami, był bardzo wąski, gdyż zgłoszenia mógł dokonać jedynie przedsiębiorca. Według obowiązujących jeszcze do 14 czerwca 2010 r. przepisów ujawnianie informacji w BIG-ach możliwe jest jedynie w stosunku do zobowiązań konsumentów powstałych z tytułu umowy o kredyt konsumencki lub umowy o przewóz osób w komunikacji publicznej. W biurach ujawniane są także zobowiązania przedsiębiorców powstałe z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej.
Zmiany, które wprowadzi nowa ustawa, są więc zasadnicze. Po pierwsze, pozwolą na włączenie do systemu wymiany informacji gospodarczych wierzycieli wtórnych, a więc firmy windykacyjne czy firmy faktoringowe, które odkupiły wierzytelność od innych osób czy podmiotów. Obecnie po sprzedaniu przez przedsiębiorcę czy bank zaległych faktur nazwiska widniejących na nich dłużników były usuwane z baz BIG, gdyż firmy windykacyjne i faktoringowe nie miały możliwości zamieszczenia tam danych dłużników.
Po drugie, możliwa będzie wymiana informacji pomiędzy biurami i podobnymi instytucjami mającymi siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Niewątpliwie wpłynie to na poprawią bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
Po trzecie, BIG-i będą mogły wymieniać dane z działającymi w Polsce rejestrami bankowymi. Regulacja nie rozwiązuje jednak problemu słabej wymiany informacji między trzema konkurującymi między sobą i działającymi w Polsce biurami informacji gospodarczych: Krajowym Rejestrem Długów, InfoMonitorem i Europejskim Rejestrem Informacji Finansowej. Dlatego nadal wierzyciele chcący mieć pewność, że ich kontrahent nie jest zadłużony, będą musieli sprawdzić to w każdym z działających rejestrów. I wreszcie po czwarte, na czarnej liście łatwiej niż dotychczas będzie zamieszczać dłużników alimentacyjnych.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto trafi na listę niesolidnych dłużników po 14 czerwca 2010 r.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Pozytywnej historii płatniczej
- Dłużników alimentacyjnych
- Przekazywania informacji do biura
- Umowy z biurem
- Obowiązku usunięcia informacji
- Zasad tworzenia BIG-ów