Osoby zalegające z płatnościami mogą zostać wpisane do trzech rejestrów dłużników. Bazy prowadzą biura informacji gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy oraz banki. Możliwość ubiegania się o wykreślenie z czarnej listy zależy od rodzaju rejestru, do którego dłużnik został wpisany.

1 Spłać przeterminowaną należność

Podstawowym sposobem usunięcia danych o zgłoszonym przez wierzyciela kontrahencie jest oczywiście spłata zaległości. Dlatego aby szybko zniknąć z czarnej listy, najlepiej skontaktować się z wierzycielem, który przekazał informację o zadłużeniu, i ustalić warunki spłaty zadłużenia. W przypadku całkowitego uregulowania zobowiązania wierzyciel ma obowiązek usunąć przekazaną do rejestru informację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zapłaty.
W pełnej wersji znajdziesz kolejne sposoby:

- Sprawdź, czy wierzyciel sprzedał wierzytelność

- Wykreślenie po upływie określonego terminu

- Złóż wniosek o wykreślenie z sądowego rejestru

- Usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 5 sposobów na wykreślenie z czarnej listy dłużników.