Policjant podczas pełnienia obowiązków służbowych będzie mógł skorzystać z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych. Objęte nią zostaną także osoby poza służbą działające w celu zapobieżenia zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego, przywrócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ujęcia sprawcy czynu zabronionego. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji kodeksu karnego i ustawy o Policji, którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie.

Według projektu z ochrony dla funkcjonariuszy mógłby skorzystać także odpierający w obronie koniecznej zamach na cudze dobro, który działał na rzecz bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Nie będzie nią jednak objęty, jeżeli czyn sprawcy godziłby wyłącznie w cześć lub godność takiej osoby.

Projekt zakłada objęcie karą 25 lat albo dożywotnim pozbawieniem wolności za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem bądź też w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Taka sama sankcja groziłaby za zabicie więcej niż jednej osoby lub skazanemu wcześniej za zabicie człowieka. Karę 25 lat albo dożywotniego więzienia miałby dostać także sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub porządku publicznego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.