Nie będzie tymczasowych tabel wynagrodzeń dla artystów i twórców.
Komisja kultury i środków przekazu odrzuciła wczoraj poprawkę, której celem miało być wprowadzenie zapisu o tymczasowych tabelach wynagrodzeń dla artystów.
Tymczasowe stawki miałyby być ustalane przez organizacje reprezentujące artystów, ponieważ działanie Komisji Praw Autorskich przed czterema laty uznano za niezgodne z konstytucją. Członkowie sejmowej komisji stwierdzili, że wysokość stawek, które ustaliłyby takie organizacje, z pewnością godziłyby w interesy osób płacących tantiemy.

Różne tabele

Mimo że wiele organizacji dysponuje dziś tabelami zatwierdzonymi wyłącznie przez władze organizacji, kwoty tam zawarte nie są zobowiązujące. Osoby, które płacą za puszczanie muzyki na studniówce bądź weselu mają obecnie możliwość negocjowania kosztów.
Ustalenie zbyt wysokich stawek nie tylko byłoby krzywdzące dla tych, którzy płacą tantiemy, ale mogłoby spowodować chaos na rynku. Jeżeli w tabeli, którą zatwierdzi już właściwa Komisja Prawa Autorskiego, znalazłyby się stawki niższe od tych zaproponowanych przez organizacje reprezentujące artystów, nadpłata musiałaby zostać zwrócona.
Równie skomplikowana byłaby sytuacja, gdyby stawki zaproponowane przez organizacje okazały się za niskie. Wówczas artyści powinni otrzymać dopłaty.
– Powstałby skomplikowany system rozliczeń, który polegałby na systemie dopłat lub zwrotów. Należałoby uwzględnić w nim skomplikowane kwestie podatkowe, a także problem odsetek – komentuje Dominik Skoczek, dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tantiemy nie znikną

Wprowadzenie tabel tymczasowych postulowały organizacje, które nie posiadają wszystkich tabel zatwierdzonych przez Komisję Prawa Autorskiego. Organizacje te obawiają się, że brak tymczasowych stawek może spowodować, iż osoby, które powinny płacić tantiemy, do czasu zatwierdzenia stawek przez Komisję będą się uchylać od tego obowiązku. Według Dominika Skoczka te obawy są bezpodstawne: – Nie ma niebezpieczeństwa, że z wejściem ustawy ustaną płatności regulowane przez użytkowników na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania.