Sponsoring można określić jako bardziej wyrafinowaną niż klasyczna reklama metodę promocji produktów lub usług sponsora. I choć umowy o sponsorowanie nie reguluje ani kodeks cywilny, ani żadna inna ustawa, to jednak kilka z nich ogranicza tego rodzaju działalność.
Faktyczna różnica między sponsoringiem a reklamą polega na odmiennych technikach komunikacji. Jeżeli więc założyć, że zachwalająca coś wprost reklama obliczona jest na natychmiastowy skutek, to sponsoring niczego nie narzuca. Sponsor stoi w cieniu sponsorowanego i porozumiewa się ze swoją klientelą za jego pośrednictwem. Sponsoring polega bowiem np. na pokazywaniu w tle imprezy sportowej, kulturalnej czy naukowej znaku towarowego lub logo sponsora w zamian za korzyści materialne, jakie uzyskuje organizator. Może też wiązać się z informacją, że jakiś film, spektakl, czy audycja zostały wyprodukowane dzięki staraniu sponsora.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Umowy nienazwanej

Charakteru umowy

Stron i ograniczeń

Treści umowy

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zawrzeć umowę sponsoringu.