Definicja abonenta zostanie rozszerzona o osoby korzystające z telefonów na kartę (tzw. usług pre-paid). Rozwiązania te zrównają takie osoby z użytkownikami telefonów, którzy mają podpisane umowy z operatorem telekomunikacyjnym. W praktyce osoby korzystające jedynie z usług pre-paid zyskają m.in. prawo do bezpłatnego otrzymywania billingów. Przyjęta przez Sejm nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Nowe przepisy pozwolą osobom korzystającym z telefonów na kartę także blokować niechciane połączenia. Ponadto użytkownicy ci będą mogli korzystać z usługi wyświetlania identyfikacji rozmów przychodzących. Możliwe to będzie w przypadku, gdy dane zostaną przekazane operatorowi telekomunikacyjnemu.

Sejm zadecydował także, że abonent może zażądać od dostawcy usługi telekomunikacyjnej dostarczenia treści każdej proponowanej zmiany warunków umowy. Użytkownik będzie mógł otrzymać takie informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na wcześniejszym etapie prac legislacyjnych nad tymi zmianami proponowano jedynie przepis mówiący, że operatorzy telekomunikacyjni będą musieli doręczać konsumentom korzystającym z usług telekomunikacyjnych na piśmie informacje o zmianie warunków umowy z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W informacji takiej musi być zawarty także komunikat o wypowiedzeniu umowy w przypadku zmian np. w regulaminie, które nie są związane ze zmianami przepisów prawa.

Przyjęte przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.